Wat is fysiotherapie bij dieren?

Ook voor een dier is het erg belangrijk om zich zonder pijn en andere beperkingen te kunnen bewegen. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een dier zich niet meer kan bewegen als voorheen. Denk hierbij aan ouderdomsverschijnselen, een ongeluk dat het dier heeft gehad of aan (sport)blessures.


Op deze foto zijn duidelijk voedingkanaaltjes in het straalbeen zichtbaar. Dit noemen we ookwel hoefkatrol(ontsteking).

In de natuur moet een dier veel bewegen om aan voedsel en water te komen. Door de domesticatie van verschillende diersoorten, hebben zij zich moeten aanpassen. Dit wil zeggen dat een dier juist minder beweegt van nature, of juist meer dan van nature. Een voorbeeld hiervan is het paard dat 23 uur per dag op stal staat, of juist het tegenovergestelde het paard dat dagelijks anderhalf uur getraind wordt op grand-prix niveau. Een paard staat van nature niet 23 uur per dag stil en een paard springt van nature niet over 10 hindernissen van 1.50m hoog. (Dat laatste wil zeker niet zeggen dat het ongezond is om hindernissen van 1.50m te springen, maar het brengt wel bepaalde consequenties met zich mee.) Door al die 'aanpassingen' kan het voorkomen dat dieren dus problemen krijgen met hun 'bewegingsapparaat'.

Bij mensen is fysiotherapie al langer bekend, maar fysiotherapie bij dieren is pas sinds 1992 bekend. Je zou fysiotherapie bij dieren kunnen vergelijken met humane fysiotherapie, echter: we hebben wel een probleem met de communicatie met dieren... Een dier zal niet of nauwelijks aangeven dat het pijn heeft. Sterker nog, als een dier aangeeft dat het pijn heeft, is dat een teken van zwakte. In de natuur brengt dat een groot gevaar met zich mee; een paard dat kreupel is, is een makkelijke prooi voor roofdieren. Een dier dat laat zien dat het pijn heeft, heeft ook echt pijn en vaak ook veel pijn! Een dier kan geen pijn simuleren!

Fysiotherapie bij dieren kan plaats vinden na verwijzing door een dierenarts, of wanneer de eigenaar van het dier het dier preventief wil laten behandelen.